سینمای خصوصی فضایی بسته در آپارتمان،ویلاومشاعات ساختمان مسکونی،جهت دیدن فیلم،گوش دادن به موسیقی و بازی های رایانه ای است .میتوان همان سینمای حرفه ای که پخش آن هم اکنون با پروژکتور و پرده است را در ابعاد کوچک تر متصور شد.

شرکت کدالی خدمات ذیل را جهت طراحی و ساخت سینما خانگی ارائه میدید:

جانمایی تجهیزات:پروژکتور،پرده،اسپیکر ها بر اساس مشخصات فنی کجا باید قرار بگیرند

ضد صدا کردن محیط:طراحی و اجرای سازه سینما خانوادگی به گونه ای که صدا به داخل سینما از بیرون و از داخل به بیرون نشت نکند

طراحی و اجرای دکور سینمای خانگی:دکور سینما از مدرن تا کلاسیک و از ساده تا پیچیده قابل اجرا است

بهینه سازی صدا و تصویر:خروجی بهینه سازی صدا در عدم شنیدن صداهای تیز و بیش از حد بم، در سینمای خانواده نمایان میشود