Skip to main content

 

دراسپیکرهای سینمایی اکتیو، کراس اور آنها از سیگنال تقویت نشده تغذیه میشود بعد از جدا سازی فرکانسها برای درایورهای مختلف اسپیکر،سیگنال به آمپلیفایر تحویل داده میشود و خروجی آن به درایور های مختلف اسپیکر میرود.

در اسپیکرهای سینمایی پسیو سیگنال تقویت شده به اسپیکر داده میشود و اسپیکر توسط سیم پیچها،خازنها وغیره سیگنال را تفکیک میکند و به درایور های مختلف میدهد.

هر کدام از رویکردهای بالا در طراحی اسپیکر مزایا و معایبی دارد .بطور مثال در اسپیکرهای پسیو اختیار انتخاب آمپلی فایر و تعویض و ارتقاء آن با شماست و در حالت اکتیوامپ برای اسپیکر شما طراحی شده و قابل تغییر نمیباشد ولی امکان دارد بهروری اسپیکر در حالت اکتیو چون امپ ها انتخاب شده اند بالاتر باشد.

اسپیکر پاور چیست؟

گاهی اوقات اسپیکر اکتیو و پاور اشتباه تعریف میشوند،اسپیکر پاور به اسپیکری گفته میشود که امپ آن داخل جعبه اسپیکر باشد،این اسپیکر میتواند پسیو یا اکتیو باشد،پاور بودن اسپیکر این امکان را میدهد تا اسپیکر قابل حمل گردد و راه اندازی و نصب آن آسان تر باشد.