Skip to main content

ساخت و اجرای TV Room

تصویر در ابعاد بزرگ به همراه صدای دالبی، در هال و نشیمن خانه شما را دلنشین‌تر می‌کند.

سینما در حال و نشیمن به سه صورت قابل اجراست:

حالت اول

فقط تلویزیون داشته باشیم و با اضافه کردن صدای دالبی تا حدی فضای سینمایی را می توانیم ایجاد کنیم

حالت دوم

ترکیب پرده نمایش با صدای دالبی که حالت سینمایی ایجاد میکند، مزیت این حالت نسبت به تلویزیون این است که سایز تصویر روی پرده نمایش میتواند تا ۱۸۰ اینچ باشد و اگر پرده نمایش موتور ایز(برقی) باشد میتوانیم انتخاب کنیم که پرده نمایش باز یا بسته باشد.

حالت سوم

بهترین حالت ترکیب تلویزیون و پرده نمایش است، در طول روز از تلویزیون با صـدای دالبی لذت میبرید و در شب پرده برقی جلوی تلویزیون پایین می آید و همان محتوا که در تلویزیون در حال دیدن هستید روی پرده پخش می شود

پایه پروژکتور برقی

میتوان از پایه پروژکتوری استفاده کرد که داخل سقف قرار میگیرد و همینطور پرده های برقی که داخل سقف میروند در این حالت وقتی که از پرده نمایش و ویدئو پروژکتور استفاده نمی کنید هیچ چیز در ظاهر دیده نمی شود.

پایه پروژکتور ثابت

پایه ویدئو پروژکتور کدالی در سایز های مختلف متناسب با نیاز های کاربران طراحی شده‌است. امکان نسب این پایه روی سطوح شیب‌دار با تلورانس 30درجه وجود دارد.