Skip to main content

سینما در سالن پذیرایی

زمنیکه فضای اختصاصی برای سینمای خصوصی وجود ندارد و یا در هال و نشیمن  تمایلی برای داشتن سینما نیست می‌توان تجربه سینما را در سالن پذیرایی داشت .

حالت اول

فقط پرده و پروژکتور: در این حالت می تواند پرده های ثابت مثل تابلو به دیوار نصب می شود و یا پرده های موتور دار و پروژکتور استفاده گردد در این حالت صدا به حالت استریو است یعنی چپ و راست در این حالت صدای دالبی که شما را فرا بگیرند وجود ندارد ولی مزیتی که دارد این است که می توانید در فضای بزرگ مثل پذیرایی با هر تعداد اسپیکر (البته تعداد اسپیکرها بستگی به متراژ پذیرایی دارد) تمام فضای سالن پذیرایی را پوشش صدا داشته باشیم.

حالت دوم

تلویزیون بزرگ با صدای استریو است که صدا را در تمام پذیرایی پوشش می‌دهد.

پایه پروژکتور

میتوان از پایه پروژکتوری استفاده کرد که داخل سقف قرار میگیرد و همینطور پرده های برقی که داخل سقف میروند در این حالت وقتی که از پرده نمایش و ویدئو پروژکتور استفاده نمی کنید هیچ چیز در ظاهر دیده نمی شود.
preloader