سینما در هال (TV Room)

اگر همچنان فضای اختصاصی برای اجرای سینمای خصوصی در نقشه ها دیده نشد در این حالت می توان سینما را در هال و نشیمن اجرا کرد و البته کیفیت صدا و تصویر ای که در سینمای خصوصی داریم نخواهید داشت.

سینما در حال و نشیمن به سه صورت قابل اجراست:

حالت اول :

فقط تلویزیون داشته باشیم و با اضافه کردن صدای دالبی تا حدی فضای سینمایی را می توانیم ایجاد کنیم

حالت دوم :

ترکیب پرده نمایش با صدای دالبی که حالت سینمایی ایجاد میکند، مزیت این حالت نسبت به تلویزیون این است که سایز تصویر روی پرده نمایش میتواند تا ۱۸۰ اینچ باشد و اگر پرده نمایش موتور ایز(برقی) باشد میتوانیم انتخاب کنیم که پرده نمایش باز یا بسته باشد تنها مشکل این است که در طول روز و تابش نور خورشید به داخل باعث میشـود تصویر شفافی نداشته باشیم.

حالت سوم :

بهترین حالت ترکیب تلویزیون و پرده نمایش است، در طول روز از تلویزیون با صـدای دالبی لذت میبرید و در شب پرده برقی جلوی تلویزیون پایین می آید و همان محتوا که در تلویزیون در حال دیدن هستید روی پرده پخش می شود

پایه پروژکتور

میتوان از پایه پروژکتوری استفاده کرد که داخل سقف قرار میگیرد و همینطور پرده های برقی که داخل سقف میروند در این حالت وقتی که از پرده نمایش و ویدئو پروژکتور استفاده نمی کنید هیچ چیز در ظاهر دیده نمی شود.