Skip to main content

سینما در هال (TV Room)

اگر همچنان فضای اختصاصی برای اجرای سینمای خصوصی در نقشه ها دیده نشد در این حالت می توان سینما را در هال و نشیمن اجرا کرد و البته کیفیت صدا و تصویر ای که در سینمای خصوصی داریم نخواهید داشت.

سینما در حال و نشیمن به سه صورت قابل اجراست:

حالت اول :

فقط تلویزیون داشته باشیم و با اضافه کردن صدای دالبی تا حدی فضای سینمایی را می توانیم ایجاد کنیم

حالت دوم :

ترکیب پرده نمایش با صدای دالبی که حالت سینمایی ایجاد میکند، مزیت این حالت نسبت به تلویزیون این است که سایز تصویر روی پرده نمایش میتواند تا ۱۸۰ اینچ باشد و اگر پرده نمایش موتور ایز(برقی) باشد میتوانیم انتخاب کنیم که پرده نمایش باز یا بسته باشد تنها مشکل این است که در طول روز و تابش نور خورشید به داخل باعث میشـود تصویر شفافی نداشته باشیم.

حالت سوم :

بهترین حالت ترکیب تلویزیون و پرده نمایش است، در طول روز از تلویزیون با صـدای دالبی لذت میبرید و در شب پرده برقی جلوی تلویزیون پایین می آید و همان محتوا که در تلویزیون در حال دیدن هستید روی پرده پخش می شود

پایه پروژکتور

میتوان از پایه پروژکتوری استفاده کرد که داخل سقف قرار میگیرد و همینطور پرده های برقی که داخل سقف میروند در این حالت وقتی که از پرده نمایش و ویدئو پروژکتور استفاده نمی کنید هیچ چیز در ظاهر دیده نمی شود.