Skip to main content

صندلی سینمای خصوصی تفاوت هایی با صندلی های معمولی دارد.این نوع صندلی ها دارای مکانیزم هستند که خوابیده میشوند و برای استراحت و فیلم دیدن بسیار مناسب هستند.علاوه بر این لوازم جانبی متعددی ازجمله میز پذیرایی،لیوان گرم کن،سرد کن،شارژر موبایل،ماساژور قابل اضافه شدن به صندلی سینمایی است.