نام طرح اتاق: شکل آب (The Shape of Water)

ویژگی طرح The Shape of Water  در اجرای این طرح سینما خانگی ، سقف اتاق سینما هم دکور خواهد شد که جلوه ی خاصی به فضای سینما می­دهد. در اجرای دکور این طرح ها، نورپردازی به صورت تونلی انجام میشود و در نتیجه عمق فضای سینما خصوصی بیشتر دیده میشود.در اجرای این دکورها، نورپردازی دیوارها و سقف به صورتی هستند که فضای اتاق سینما در چشم بیننده بزرگتر به نظر می آید.

نوع اجرای دکور در این طرح ها به صورتی است که دسترسی به اسپیکر ها بسیار آسان هستند و در نتیجه در صورت نیاز به فرایند تعمیر و نگهداری پس از اجرا، هزینه ی سرویس تعمیر و نگهداری بسیار کمتر خواهد بود.در اجرای این دکورها از پارچه های مناسب فضای سینمای خصوصی استفاده شده است که خاصیت آکوستیک ترنسپرنت دارند و صدا را از خود عبور می دهند و در واقع مناسب سینمای خصوصی خانگی هستند.