Skip to main content

پارتی روم

آیا به محل هایی رفته اید که مجبور به گوش دادن موسیقی دیگران شده باشید اکنون دیجی خود باشید.

ضدصدا کردن محیط

هر روز و ساعت شبانه روز بدون مزاحمت برای دیگران
از موسیقی خود لذت ببرید.

آکوستیک کردن فضا

یکی از مهمترین بخش ها که در بخش دکوراسیون و طراحی اتاق های مخصوص موسیقی در نظر گرفته میشود، آکوستیک فضا با استفاده از میزان مشخصی پنلهای آکوستیک به منظور جذب صدا و یا دفع صدا به میزان مشخص و جهت های مشخص برای کنترل رفلکس و حجم صدا در محیطهای بسته می باشد.

بهینه سازی صدا

در مرحله پایانی برای کنترل کیفیت صدای خروجی از اسپیکر ها در محیط با کمک مهندسین صدا و با استفاده از ابزارهای تخصصی بهیه سازی صدا انجان میپذیرد.
به این معنی که صدای بلند دیگر آزار دهنده نخواهد بود و تمامی نت ها قابل شنیدن خواهند بود، کالیبراسیون صدا در فضای بسته دی جی در خانه با استاندارهای THX امریکا با کمک متخصصین تیم کدالی انجام میشود.

نور پردازی

نورپردازی داینامیک به شکلی که با موسیقی هماهنگ شود حال و هوای خاصی به محیط دید میدهد.

تجهیزات دی جی

Subwoofer

Microphone

P.A Speaker

Audio Calibration

DBX

DJ Controller

Mixer

preloader