Skip to main content

رویکردهای متفاوت در طراحی اسپیکر
Dome Tweeter Speakers
در بازار خانگی و در استودیو های ضبط به وفور دیده میشود.معمولا حساسیتی ما بین 96 تا 97 دی بی با یک وات در فاصله یک متر دارند،بطور مثال اگر با 20 وات تغذیه شوند حداکثر 97 دی بی در 4 متر در تئوری میدهند، مقدار واقعی خروجی 6 دی بی پایین تر از 97 دی بی میباشد.در سینمای خانگی ما معمولا به شدت صدای بالا تا 5/3 کیلو هرتز داریم که با این گونه توییتر ها تامین نمیشود.
Hf Compression Driver Loud Speaker
حساسیت آنها در حدود 117 دیبی با یک وات در فاصله یک متر است،در 4 متر 105 دی بی میتوان خروجی داشت،با 10 وات میتوان 115 دی بی شدت صدا باز سازی کرد.
مقدار کم مشکلات حرارتی در خروجی شدت صدا و قابلیت جهت دهی در فرکانس های بالا باعث شده کمپرسور درایورها دست بالا را در اجزای اسپیکرهای سینمایی داشته باشند.
معمولا در دو رویکرد در این طراحی وجود دارد
• Horn Loaded Speakers
• Coaxial or DualConcentric speakers
از مزیت های طراحی اسپیکر به این شیوه میتوان به توانایی بیشتر در جهت دهی صدا در کراس اور و افزایش توانایی درایو کردن در فرکانس های بالاتر با توجه به ابعاد درایور نام برد.
Tannoy از اولین اسپیکر ها با رویکرد Dual Concentric است.
Ribbon Loud Speakers
ریبون ها در تمام سطح خود توانایی خروج امواج را دارند،ریبون های کمی میتوان پیدا کرد که شدت صدای بالایی داشته باشند،هر چه سایز آنها افزایش یابد شدت صدای خروجی زیاد میشود ولی به همان میزان در جهت دهی صدا دچار مشکل میشوند.
از این نوع اسپیکر ها میتوان به BG وWisdom Audio نام برد.
Wide Band Drive Unit
معمولا حساسیتی در حدود 94 تا 98 دی بی با یک وات در یک متر دارند و با توانایی حداکثری 30 تا 50 وات.
از مشکل این اسپیکرها ابعاد بزرگ آنهاست
Electro Static Loud Speakers
این اسپیکرد ها برای صدای Vocal بسیار مناسب است که میتوان از Quad ESL57 به عنوان یکی از معروف ترین ها نام برد.
محدودیت های این رویکرد طراحی از جمله سطح پایین شدت صدا و جهت دهی صدای نا مشخص باعث شده گزینه مناسبی برای
اسپیکر سینمایی نباشد.

Alireza Ekhlas

Author Alireza Ekhlas

More posts by Alireza Ekhlas