Skip to main content

هدف از کالیبراسیون سیستم صدا در پارتی روم چیست؟

آخرین مرحله در ساخت پارتی روم کالیبره و بهینه کردن سیستم است. با انجام کالیبراسیون صدا در پارتی روم، تمام شنونده‌ها در محیط صدای یکسان و شفاف دریافت می‌کنند. هم‌چنین صدای تفکیک شده و قابل درک برای شنونده تولید خواهد شد.

برای کالیبره کردن صدا از تجهیزات حرفه‌ای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استفاده می‌شود. بدین منظور در ابتدا عملکرد اسپیکرها در محیط توسط میکروفون‌های متعدد و از طریق برنامه مخصوص سنجیده می‌شود. پس از تحلیل، تغییرات لازم در مغز پارتی روم یا همان پروسسور اعمال می‌گردد تا نتیجه مطلوب در خروجی صدا به دست بیاید. این کار باعث می‌شود صدایی شفاف و تفکیک شده به صورت کاملاً واضح و یکسان به تمام شنونده‌ها برسد.

پاسخ دهید