Skip to main content

کالیبراسیون صدا و تصویر

کالیبراسیون صدا

بدین معنا که پس از کالیبراسیون صدا، شما یک پاسخ فرکانسی صاف و یکنواخت را در همه فضای اتاق می شنوید. مهمترین بخش کالیبراسیون صدای سینما، اطمینان از متعادل بودن صدا در تمام نقاط سینمااست. یک سیستم سینمای خانگی که به درستی کالیبره نشده باشد، صدا در محیط، غیرطبیعی و نامتعادل به نظر می رسد و همچنین ممکن است وضوح و جزئیات در صدا وجود نداشته باشد. کالیبره کردن بلندگوها شامل تنظیم هر یک به گونه‌ای است که پاسخی یکنواخت در تمام فرکانس‌ها ایجاد کند – از صدای باس پایین تا صدای فرکانس بالا. به نظر می رسد صدایی که از هر بلندگو می شنوید، از همان مکان در محیط اتاق به گوش می رسد به طور مثال صدای باران را از بالای سر خود شنیده و حتی اصابت قطره باران بر روی زمین از سطح زمین برای شما قابل تشخیص و شنیدن است. حال صدا بهینه شده است.

کالیبراسیون تصویر

و اما در قسمت تصویر، رنگ ها با استفاده از مولد رنگ ایجاد شده و توسط دستگاه اندازه گیری سنجیده میشود. تصاویر دارای اجزای ایست که هر کدام پارامترهای رنگ و روشنایی خاص خود را دارند (قرمز، سبز، آبی). برای به دست آوردن کیفیت تصویر بهینه، رنگهای اصلی و فرعی با استفاده از اطلاعات خروجی از دستگاه اندازه گیری کالیبره میشوندکه تیم فنی کدالی در این حوزه دارای تجربه و دانش فنی می باشد.

آیا می دانید هدف از کالیبره کردن سیستم صدا و تصویر در سینمای خانگی چیست؟
آخرین قطعه پازل ساخت سینمای خانگی کالیبره کردن و بهینه کردن سیستم است.کدالی به عنوان سازنده سینما قادر به ارائه گزارش های آماری از کالیبراسیون صدا و تصویر در اتاق سینما خانگی شما می باشد و از این طریق نشان خواهد داد که سینمای حرفه ای شما در مقایسه با قبل چه تغییری کرده است. بهینه سازی صدا و تصویر با کمک مهندسین و با استفاده از ابزارهای اندازه گیری نرم افزاری و سخت افزاری انجام می شوند.