Skip to main content

ثبت سفارش آنلاین خدمات کدالی

صفحه 1 از 8

لطفا ابعاد اتاقی که برای سینما در نظر گرفته اید را انتخاب کنید. به سایز تصاویر توجه نفرمایید و انتخاب ابعاد از لحاظ شکل و شمایل تقریبی کaافی می باشد. در صورتی که هنوز ابعاد سینما مشخص نشده است این قیمت را نادیده بگیرید.

preloader