نام طرح اتاق: تاریکی (Dark)

ویژگی طرح  dark  این طرح ها در دسته بندی طرح های نئوکلاسیک قرار می گیرنددر اجرای دکور برخی از این طرح ها، از چوب و روکش چوب استفاده خواهد شد. اجرای دکوراتاق سینما خانگی  این طرح ها برای فضاهای با ابعاد بزرگ مناسب می باشند اجرای این طرح ها به این صورت است که اگر سقف اتاق سینما بلند باشد، ارتفاع سقف بیشتر نمایان خواهد شد.

چراغ های تعبیه شده روی دیوارها، فضای اتاق سینما را بزرگ تر نمایان خواهد کرد. در اجرای این دکورها از پارچه های مناسب فضای سینما استفاده شده است که خاصیت آکوستیک ترنسپرنت دارند و صدا را از خود عبور می دهند و در واقع مناسب سینمای خصوصی خانگی هستند.