پخش چند تصویر مختلف در یک ویدئو وال

تمام کانال‌های تلویزیون را یکجا ببینید.

پخش یک تصویر با سایز بسیار بزرگ در ابعاد ویدئو وال

صدای توزیع شده

صدا ها را مدیرت کنید که در هر اسپیکر موسیقی دلخواه پخش شود

امکان اختصاص چند پنل ویدو وال برای یک تصویر و پخش تصاویر متنوع درپنل های ویدئو وال جانبی