Skip to main content

ساخت سینما در خانه میتواند بسیار ساده و در چند روز انجام شود.سینما سیاه کدالی با ساده ترین متریال ها با طراحی زیبا میتواند گزینه مناسبی برا ی کسانی باشند که الان در منزل خود سکونت دارند.ساخت سینما در خانه میتواند با همکاری طراحان داخلی به طرح ها ی پیچیده تر و زیبا تری بینجامد.ساخت سینما در خانه در طراحی سینما سیاه در سه مرحله ساده انجام می شود.انتخاب اندازه سینما خانگی،انتخاب تم سینمای خانگی،انتخاب تجهیزات سینماخانگی.

preloader