Skip to main content

سینمادرآپارتمان از جذاب ترین مدل های سینما خصوصی است،چرا که میتوان سینما خانگی را در آپارتمان در چند قدمی اتاق خواب داشت.ولی چالش فنی اجرا سینما در آپارتمان نسبت به سینما در مشاعات پررنگ تر است.سینما در آپارتمان ابعاد کوچکتری نسبت به سینما در مشاعات دارد و در نتیجه تجیزات ساده تر با قابلیت های محدود تری نیاز دارد