Skip to main content

یکی از جذاب ترین نوع سینما خانگی،سینما در ویلا است.سینما در ویلا به علت داشتن فضای بیشتر امکان طراحی و اجرای سینمای خصوصی در ابعاد دلخواه را میسر می کند. به طور مثال می توان سینما در دو یا سه ردیف با صندلی های مخصوص سینمای خصوصی داشت.نکته دیگر اینکه معمولا سینما در ویلا نیاز به ضد صدا کردن محیط به اندازه سینما در آپارتمان ندارد و از این نظر هزینه ها را کاهش می دهد